TC12B-COFER

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TC12B - COLLEGE OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS


  SINNOVA-ERP: chức năng quản lý dự án công việc

  Share

  sinnova

  Tổng số bài gửi : 42
  Join date : 14/01/2013

  SINNOVA-ERP: chức năng quản lý dự án công việc

  Bài gửi  sinnova on Sat Mar 02, 2013 4:29 pm

  Dự án


  - Tạo lập, lên kế hoạch cho các dự án, chiến dịch
  - Cung cấp những thông tin thiết yếu về một dự án chiến dịch đã và sẽ thực hiện, cho phép đính kèm tài liệu liên quan theo mỗi dự án
  - Tự động gửi mail thông báo khi dự án được cập nhật
  - Quản lý, theo dõi các giai đoạn, công việc, điện thoại, cuộc hẹn, thông tin thành viên, người liên hệ,... thuộc dự án
  - Gantt chart theo công việc, theo đối tác, theo giai đoạn.


  Công việc


  - Cấu trúc phân cấp: Dự án – Tiểu dự án – Công việc (cấu trúc đa cấp giúp phân nhỏ công việc tới các cấp) – Nhật ký công việc
  - Khả năng đính kèm nhiều tài liệu theo mỗi công việc
  - Gantt chart theo dự án, đối tác và người sử dụng
  - Tích hợp bản đồ tư duy (mind map)
  - Thiết lập chế độ cảnh báo, nhắc nhở, gửi thông báo qua email, sms
  - Tạo và lập kế hoạch cho công việc cũng như chia sẻ công việc hay giao việc dễ dàng
  - Cho phép người liên quan ghi chú riêng với trên mỗi công việc
  - Tuân chuẩn giao diện (tương tự outlook) đơn giản ngay cả cho người sử dụng mới


  Nhật ký


  - Bố trí, sắp lịch cho cá nhân, nhóm hoặc đơn vị cũng như chia sẻ nhật ký đơn giản
  - Khả năng đính kèm nhiều file tài liệu cho mỗi nhật ký
  - Cho phép người liên quan ghi chú riêng với trên mỗi nhật ký
  - Thiết lập chế độ lặp theo ngày, tuần, tháng, năm
  - Thiết lập chế độ nhắc nhở cho công việc quan trọng
  - Tuân chuẩn giao diện (tương tự outlook) đơn giản ngay cả cho người sử dụng mới


  Điện thoại


  - Quản lý, sắp xếp các cuộc gọi tới đối tác, khách hàng
  - Phân nhóm các cuộc gọi theo từng dự án
  - Tích hợp với Callcenter để ghi lại nhật ký các cuộc gọi
  - Tự động gửi email thông báo tới những người liên quan đến cuộc gọi.


  Email


  - Thiết lập các tài khoản email. Tương tự các trình duyệt mail khác
  - Quản lý bộ lọc, tag email
  - Nhận, gửi email. Cho phép gắn email vào trong đối tác, công việc, dự án.


  Thông tin chi tiết xem tại: http://www.sinnovasoft.com/san-pham/giai-phap-tong-the-doanh-nghiep-sinnova-erp/quan-ly-du-an-cong-viec-21


   Hôm nay: Mon Dec 10, 2018 6:27 am