TC12B-COFER

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TC12B - COLLEGE OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS


  Quản lý cung ứng & mua hàng trong ERP

  Share

  sinnova

  Tổng số bài gửi : 42
  Join date : 14/01/2013

  Quản lý cung ứng & mua hàng trong ERP

  Bài gửi  sinnova on Mon Mar 04, 2013 2:14 pm

  Yêu cầu mua hàng

  Xử lý tình trạng yêu cầu: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
  Chuyển tiếp đến người liên quan khác
  Theo dõi trạng thái yêu cầu: Chưa gửi, đã gửi, đã lập đơn hàng
  Tạo đơn đặt hàng từ yêu cầu mua hàng
  Sao chép, In hàng loạt

  Đặt mua hàng

  Xử lý tình trạng đơn hàng: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
  Chuyển tiếp đến người liên quan khác
  Theo dõi trạng thái đơn hàng
  Tạo đơn hàng từ yêu cầu mua hàng
  Tạo kế hoạch nhận hàng hàng, hóa đơn từ đơn đăt mua hàng
  Quản lý điều khoản thanh toán và tiến độ thanh toán
  Sao chép, In hàng loạt

  Hóa đơn mua

  Xử lý tình trạng hóa đơn: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
  Chuyển tiếp đến người liên quan khác
  Theo dõi trạng thái hóa đơn
  Tạo hóa đơn từ đơn đặt mua hàng
  Tạo hóa đơn từ phiếu giao nhận
  Tự động hạch toán kế toán theo phương thức được định nghĩa
  Quản lý tiến độ thanh toán
  Sao chép, In hàng loạt

  Cảnh báo

  Cảnh báo đơn hàng đến hạn
  Cảnh báo công nợ phải trả quá hạn
  Cảnh báo đến hẹn thanh toán công nợ phải trả

  Thông tin chi tiết xem tại: http://www.sinnovasoft.com/san-pham/giai-phap-tong-the-doanh-nghiep-sinnova-erp/quan-ly-cung-ung--mua-hang-24

   Hôm nay: Mon Dec 10, 2018 7:19 am