TC12B-COFER

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TC12B - COLLEGE OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS


  Quản lý kho hàng & giao vận trong ERP

  Share

  sinnova

  Tổng số bài gửi : 42
  Join date : 14/01/2013

  Quản lý kho hàng & giao vận trong ERP

  Bài gửi  sinnova on Thu Mar 07, 2013 3:13 pm

  1. Quản lý kho:

  Quản lý không gian kho

  Hệ thống kho
  Hệ thống kệ chứa trực thuộc kho (gắn tọa độ X, Y, Z)

  Nhập, xuất

  Nhập thành phẩm
  Nhập hàng trả
  Nhập khác
  Xuất cho sản xuất
  Xuất trả hàng
  Xuất khác
  Chuyển kho
  Bóc tách
  Lắp giáp

  Tự động định khoản nhập, xuất theo phương thức được định nghĩa
  Xử lý tình trạng phiếu nhập, xuất kho: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
  Chuyển tiếp đến người liên quan khác
  Sao chép, In hàng loạt

  Dư vật tư

  Tính giá vốn

  Tính giá vốn cho từng VTHH theo 5 phương pháp: giá vốn bình quân, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, đích danh, giá cố định

  Cảnh báo

  Tồn kho tối thiểu
  Tồn kho vượt mức
  Hạn sử dụng

  2. Quản lý giao vận :

  Quản lý phương tiện

  Quản lý bảng giá vận chuyển

  Giao hàng

  Xử lý tình trạng giao hàng: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
  Chuyển tiếp đến người liên quan khác
  Lập kế hoạch giao hàng và theo dõi trạng thái
  Sao chép, In hàng loạt

  Nhận hàng

  Xử lý tình trạng nhận hàng: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
  Chuyển tiếp đến người liên quan khác
  Lập kế hoạch nhận hàng và theo dõi trạng thái
  Sao chép, In hàng loạt

  Thông tin chi tiết xem tại: http://www.sinnovasoft.com/vn/Sanpham/32-Giai-phap-tong-the-doanh-nghiep-SINNOVAERP/73-Quan-ly-kho-hang--giao-van.aspx

   Hôm nay: Mon Dec 10, 2018 6:22 am